zaterdag 7 juli 2012


NIJKERK - Dutch Spices[1] heeft de onlangs door het Allergen Bureau[2] vrijgegeven verbeterde VITAL 2.0[3] norm in gebruik genomen. Hiermee onderstreept de Nijkerkse producent van allergeenvrije ingrediënten en totaaloplossingen haar visie; allergeenvrije voeding voor iedereen.

In mei heeft het Allergen Bureau de VITAL 2.0 norm gepubliceerd, dit onder andere in samenwerking met het Nederlandse TNO. Op basis van nieuwe medische gegevens zijn nieuwe drempelwaarden vastgesteld. De drempelwaarden zijn bepaald aan de hand van de laagst gerapporteerde waarden waarbij allergische reacties kunnen optreden. Ook nieuw is dat de VITAL 2.0 norm portiegrootte afhankelijk is geworden. Met portiegrootte wordt bedoeld de consumptie hoeveelheid eindproduct per eetmoment. Als ondersteuning biedt het Allergen Bureau een rekenmodel, waarmee een inschatting gemaakt kan worden van de hoeveelheid kruisbesmetting per portie.

Dutch Spices garandeert dat haar producten voldoen aan het meest strenge actieniveau van VITAL 2.0: Action Level 1. Hierdoor zijn de producten in ieder geval voor de grootste groep van de allergische populatie veilig. Action Level 1 geldt voor de volgende elf allergenen: melk, ei, soja, vis, pinda, (boom-)noten, sesam, schelpdieren, gluten, lupine en mosterd. Voor de overige dertien allergenen van de LeDa-lijst hanteert Dutch Spices de laagste drempelwaarde van 1 ppm of de detectielimiet van de analysemethode wanneer deze drempelwaarde (nog) niet meetbaar is.

Vanuit wetgeving, industrie, retail en consumenten blijkt dat allergenenbeheersing en communicatie over allergenen steeds belangrijker wordt. Wilt u voorop blijven in deze materie en dit onderwerp als strategische pijler opnemen of wilt u geïnformeerd worden over allergenenbeheersing, dan zijn we graag bereid u hier bij te staan.


[1] Dutch Spices produceert allergeenvrije ingrediënten en totaaloplossingen. De kernwaarden waarmee Dutch Spices zich identificeert zijn veiligheid, kennis, betrouwbaarheid, betrokkenheid en discipline.
[2] Het Allergen Bureau heeft als doel om consumenten juist voor te lichten met relevante, consistente en begrijpelijke informatie ten aanzien van allergenen in voeding. Zij gaan in op vragen gerelateerd aan risicobeheersing van allergenen in voedingsingrediënten en gefabriceerd voedsel.
[3] VITAL: Voluntary Incidental Trace Allergen Labeling, een wetenschappelijke methode die is ontwikkeld om fabrikanten te ondersteunen bij de vraag of allergenen die als gevolg van kruisbesmetting aanwezig zijn.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten